ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

АРМОР ОБЕЗБЕДУВАЊЕ за квалитетно и навремено извршување на техничкото обезбедување на објекти работи со најсофистициран мониторинг центар кој 24 часа дневно ја обавува својата задача со контрола над обезбедуваните објекти со што целокупно се следат сите промени и случувања од претходно инсталираните алармни системи.