ВИДЕО НАДЗОР

Системите за видеонадзор овозможуваат мониторинг над моменталната состојба, како и
прегледување на снимка од обезбедуваниот објект или објекти локално, на компјутер, од оддалечена локација или пак од мобилен телефон.