АЛАРМНИ СИСТЕМИ

Алармните системи се дизајнирани да детектираат неавторизиран пристап во одреден објект или простор.
Тие содржат: палета сензори, контролна единица (алармна централа, тастатура) и систем за дојава. Сензорите детектираат натрапници преку најразлични методи и технологии.