ЗА НАС

АРМОР ОБЕЗБЕДУВАЊЕ е компанија која е регистрирана за давање на услуги од областа на безбедноста и истата работи според Законот за обезбедување имоти и лица на Република Македонија.

Во последниве години АРМОР ОБЕЗБЕДУВАЊЕ бележи пораст во обемот на работата поради својата професионалност, точност и оптималност во извршувањето на задачите како и лојалност и дискреција кон своите коминтенти. Бројот на вработените во Агенцијата од ден на ден се зголемува.

АРМОР ОБЕЗБЕДУВАЊЕ во досегашното работење може да се пофали со стекнатата доверба кај многу домашни и странски мали, средни и големи компании, производствени и индустриски капацитети, туристички комплекси, банки, јавни установи, домови, меѓународни организации, конзулати, делегации итн…

АРМОР ОБЕЗБЕДУВАЊЕ во своето работење постојано се доопремува и усовршува со најнова опрема која е неопходна за професионален пристап кон дејноста обезбедување како и нови превозни средства: моторни возила (патнички и товарни), моторцикли и др.